Banner

HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM THỬ SON ONLINE

loading
 • Đỏ mọng (Juicy Red)
 • Cam đỏ (Red Orange)
 • Hồng đỏ (Red Pink)
 • Cam đào (Peach Orange)
 • Hồng mận (Plum Pink )

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP WATER COLOR

loading
 • Đỏ anh đào (Cherry Red)
 • Đỏ cam (Orangy Red)
 • Hồng cam (Orangy Pink)
 • Hồng đỏ đất (Sandy Rose)
 • Nâu Đỏ (Red Taupe) (New)

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP SILKY MATTE

loading
 • Hồng đỏ (Poppy Pink)
 • Đỏ ruby (Ruby Star)
 • Đỏ gạch (Terra Red)
 • Cam gạch (Brick Orange)
 • Cam đào (Sunset Peach)

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP GLOWY SATIN