lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Đỏ cổ điển (Charming Red)
  Đỏ cổ điển (Charming Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/ỏ cổ điển.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_CharmingRed https://c.lazada.vn/t/c.2IVTb?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-charming-red-4g-do-co-dien-i148975882-s156257059.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862937&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_CR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ (Sweet Rose)
  Hồng đỏ (Sweet Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/1634033388-Hồng đỏ.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_SweetRose https://c.lazada.vn/t/c.2I2he?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-sweet-rose-4g-hong-do-i149158693-s156487899.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862926&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_SR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam san hô (Delightful Coral)
  Cam san hô (Delightful Coral) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/Cam san hô.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_DelightfulCoral https://c.lazada.vn/t/c.2ISOL?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-delightful-coral-4g-cam-san-ho-i149161635-s156490690.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=51048514&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_DC_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đất (Apealing Orange)
  Cam đất (Apealing Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/Cam đất.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_AppealingOrange https://c.lazada.vn/t/c.2I2hW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-appealing-orange-4g-cam-dat-i149161594-s156490619.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862980&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_AO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

LIP ON LIP CHARM

2.2g – 250.000 VNĐ

Tinh thể Sapphire siêu mịn cho bề mặt chuẩn lì và màu sắc sống động
Son lì Collagen - Tinh tế môi nhung

4 Màu son

 • Đỏ cổ điển (Charming Red)
  Đỏ cổ điển (Charming Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/ỏ cổ điển.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_CharmingRed https://c.lazada.vn/t/c.2IVTb?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-charming-red-4g-do-co-dien-i148975882-s156257059.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862937&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_CR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ (Sweet Rose)
  Hồng đỏ (Sweet Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/1634033388-Hồng đỏ.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_SweetRose https://c.lazada.vn/t/c.2I2he?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-sweet-rose-4g-hong-do-i149158693-s156487899.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862926&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_SR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam san hô (Delightful Coral)
  Cam san hô (Delightful Coral) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/Cam san hô.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_DelightfulCoral https://c.lazada.vn/t/c.2ISOL?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-delightful-coral-4g-cam-san-ho-i149161635-s156490690.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=51048514&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_DC_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đất (Apealing Orange)
  Cam đất (Apealing Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm/update-1210/Cam đất.png https://shopee.vn/product/59597911/964958152/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Charm_AppealingOrange https://c.lazada.vn/t/c.2I2hW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-appealing-orange-4g-cam-dat-i149161594-s156490619.html%3F https://tiki.vn/son-li-collagen-sieu-min-lip-on-lip-charm-4g-p1210775.html?spid=10862980&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_C_AO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Son lì Collagen

Ectoin dưỡng ẩm, chống tia UV
Collagen tăng đàn hồi, giúp môi căng mọng
Tinh thể Sapphire siêu mịn, cho màu sắc sống động

Thành phần

Chất son cực mịn như nhung

Kết cấu son mịn như nhung, độ bền màu cao, sắc màu thời trang, tinh tế
Nuôi dưỡng làn môi tươi trẻ, không bị khô khi sử dụng.

Bảng màu

Sắc son thời thượng, lâu phai

Video