lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Hồng đỏ (Poppy Pink)
  Hồng đỏ (Poppy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7655.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958179/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGf?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242207.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031093&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_PR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ ruby (Ruby Star)
  Đỏ ruby (Ruby Star) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7654.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958159/ https://c.lazada.vn/t/c.2IVge?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242208.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031091&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_OP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ gạch (Terra Red)
  Đỏ gạch (Terra Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7653.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.2ISOW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242209.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031089&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_LP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam gạch (Brick Orange)
  Cam gạch (Brick Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7652.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_VioletPink https://c.lazada.vn/t/c.2IfGi?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242211.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031097&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_VP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Sunset Peach)
  Cam đào (Sunset Peach) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-765.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_ShinyOrange https://c.lazada.vn/t/c.2ISOU?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242210.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031095&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_SO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP GLOWY SATIN

2.2 g – 166.000 VNĐ

Hệ dưỡng Ultra Moist – Chứa hơn 50% thành phần dưỡng
Chất son satin mềm mịn, lâu phai

5 Màu son

 • Hồng đỏ (Poppy Pink)
  Hồng đỏ (Poppy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7655.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958179/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGf?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242207.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031093&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_PR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ ruby (Ruby Star)
  Đỏ ruby (Ruby Star) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7654.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958159/ https://c.lazada.vn/t/c.2IVge?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242208.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031091&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_OP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ gạch (Terra Red)
  Đỏ gạch (Terra Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7653.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.2ISOW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242209.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031089&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_LP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam gạch (Brick Orange)
  Cam gạch (Brick Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-7652.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_VioletPink https://c.lazada.vn/t/c.2IfGi?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242211.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031097&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_VP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Sunset Peach)
  Cam đào (Sunset Peach) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-glowy-satin/EC-SWATCH-765.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_ShinyOrange https://c.lazada.vn/t/c.2ISOU?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242210.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031095&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_SO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Công nghệ Ultra Moist - 50% thành phần dưỡng

Lip On Lip Glowy Satin với hệ dưỡng chuyên sâu ULTRA MOIST chứa hơn 50% thành phần dưỡng giúp cung cấp và duy trì độ ẩm thực sự tối ưu cho môi.

Thành phần

Chất son satin mềm mịn, lâu phai

Bảng màu

Bảng màu gồm 5 sắc son rạng rỡ, tôn da.

Video