lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Đỏ anh đào (Cherry Red)
  Đỏ anh đào (Cherry Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7656.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_CherryRed https://c.lazada.vn/t/c.2I2hR?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142915.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031111&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_CR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ cam (Orangy Red)
  Đỏ cam (Orangy Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7657.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_OrangyRed https://c.lazada.vn/t/c.2IRZ4?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142916.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031117&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_OR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng cam (Orangy Pink)
  Hồng cam (Orangy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7658.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_OrangyPink https://c.lazada.vn/t/c.2Ifu0?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142917.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031115&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_OP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ đất (Sandy Rose)
  Hồng đỏ đất (Sandy Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7659.jpg http://shopee.vn/
 • Nâu Đỏ (Red Taupe) (New)
  Nâu Đỏ (Red Taupe) (New) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-76510.jpg http://shopee.vn/

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP SILKY MATTE

2.2 g – 177.000 VNĐ

Hệ dưỡng Ultra Moist – Chứa hơn 50% thành phần dưỡng
Chất son lì chuẩn sắc, lâu phai

5 Màu son

 • Đỏ anh đào (Cherry Red)
  Đỏ anh đào (Cherry Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7656.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_CherryRed https://c.lazada.vn/t/c.2I2hR?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142915.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031111&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_CR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ cam (Orangy Red)
  Đỏ cam (Orangy Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7657.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_OrangyRed https://c.lazada.vn/t/c.2IRZ4?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142916.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031117&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_OR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng cam (Orangy Pink)
  Hồng cam (Orangy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7658.jpg https://shopee.vn/product/59597911/4800241846/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Silky_OrangyPink https://c.lazada.vn/t/c.2Ifu0?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-22g-i337762270-s543142917.html%3F https://tiki.vn/son-li-sieu-min-duong-toi-uu-lip-on-lip-silky-matte-2-2g-p35031109.html?spid=35031115&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_SM_OP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ đất (Sandy Rose)
  Hồng đỏ đất (Sandy Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-7659.jpg http://shopee.vn/
 • Nâu Đỏ (Red Taupe) (New)
  Nâu Đỏ (Red Taupe) (New) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-silky-matte/EC-SWATCH-76510.jpg http://shopee.vn/
Thử son ngay

Đặc điểm

Công nghệ Ultra Moist - 50% thành phần dưỡng

Lip On Lip Silky Matte với hệ dưỡng chuyên sâu ULTRA MOIST chưa hơn 50% thành phần dưỡng giúp cung cấp và duy trì độ ẩm thực sự tối ưu cho môi.

Thành phần

Chất son lì chuẩn sắc lâu phai

Các hạt màu siêu mịn dàn trải, lướt êm, bám chặt trên bề mặt môi cho lớp son lì mỏng mịn, đều màu và lâu phai.

Bảng màu

Kết cấu hạt màu đậm đặc sắc tố cho lớp son lên màu nhanh và chuẩn sắc.

Video