lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Dâu nồng nàn (Ardent)
  Dâu nồng nàn (Ardent) http://www.lipice.com.vn/storage/Ardent 1 (2).jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Ardent https://c.lazada.vn/t/c.W31V?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284024.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597686&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_ARDENT_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Tinh khiết (Nature)
  Tinh khiết (Nature) http://www.lipice.com.vn/storage/Natural 3 (1).png https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.WVLW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284022.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597694&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_NATURAL_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo ngọt lịm (Honey)
  Táo ngọt lịm (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/Honey 3 (1).jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Honey https://c.lazada.vn/t/c.W2XE?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284023.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597690&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_HONEY_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ mọng (Red)
  Đỏ mọng (Red) http://www.lipice.com.vn/storage/Red 3 (1).png
 • Hồng cam (Rose)
  Hồng cam (Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/Rose 3 (2).png https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content= https://c.lazada.vn/t/c.W31e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284026.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597682&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_RELAXING_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Orange)
  Cam đào (Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/Orange 3 (1).png
 • Hồng dâu (Pink)
  Hồng dâu (Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/Pink 3 (1).png
 • Hồng cam san hô (Coral)
  Hồng cam san hô (Coral) http://www.lipice.com.vn/storage/Coral 3 (2).png

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

LIPICE SHEER COLOR

72,000 VNĐ

SON DƯỠNG HIỆU CHỈNH SẮC MÔI TỰ NHIÊN
Môi ẩm mượt, ửng màu tự nhiên lâu phai

8 LỰA CHỌN

 • Dâu nồng nàn (Ardent)
  Dâu nồng nàn (Ardent) http://www.lipice.com.vn/storage/Ardent 1 (2).jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Ardent https://c.lazada.vn/t/c.W31V?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284024.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597686&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_ARDENT_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Tinh khiết (Nature)
  Tinh khiết (Nature) http://www.lipice.com.vn/storage/Natural 3 (1).png https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.WVLW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284022.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597694&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_NATURAL_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo ngọt lịm (Honey)
  Táo ngọt lịm (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/Honey 3 (1).jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Honey https://c.lazada.vn/t/c.W2XE?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284023.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597690&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_HONEY_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ mọng (Red)
  Đỏ mọng (Red) http://www.lipice.com.vn/storage/Red 3 (1).png
 • Hồng cam (Rose)
  Hồng cam (Rose) http://www.lipice.com.vn/storage/Rose 3 (2).png https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content= https://c.lazada.vn/t/c.W31e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284026.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597682&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_RELAXING_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Orange)
  Cam đào (Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/Orange 3 (1).png
 • Hồng dâu (Pink)
  Hồng dâu (Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/Pink 3 (1).png
 • Hồng cam san hô (Coral)
  Hồng cam san hô (Coral) http://www.lipice.com.vn/storage/Coral 3 (2).png
Thử son ngay

ĐẶC ĐIỂM

 • Từ không màu khi thoa lên môi sẽ chuyển ngay thành sắc hồng tự nhiên đặc trưng riêng của mỗi người.
 • Hoặc chọn tông màu yêu thích và lướt đều trên môi, môi, môi sẽ ửng ngay sắc màu thật tự nhiên và căng mọng.
 • Lớp son trải nhẹ nhưng bám chặt, giữ màu môi thật lâu phai.

Không Paraben - Không gây thâm môi.

THÀNH PHẦN

Công thức dưỡng môi độc đáo, giữ ẩm dài lâu:

 • Moist Shield: Màng phim dưỡng ẩm độc đáo giúp củng cố màng ẩm tự nhiên trên môi, hạn chế thoát ẩm, giúp môi luôn mềm mịn và căng mượt.
 • Squalane: Tăng cường hàm lượng giúp lưu giữ độ ẩm thật lâu trên môi.
 • Bee Wax, Shea Butter: Sáp ong thiên nhiên và bơ hạt mỡ nhẹ nhàng chăm sóc, giữ cho môi luôn khỏe khoắn và tươi tắn. 
 • Vitamin A, C, E: giúp môi căng mọng và hỗ trợ chống oxy hóa, giữ môi luôn hồng hào, không gây thâm môi.

Bảo vệ môi khỏi tác hại của: Thời tiết, Máy lạnh, Son trang điểm, Ánh nắng (UV)

CÔNG DỤNG

Nuôi dưỡng đôi môi ẩm mượt với công nghệ MOIST SHIELD độc đáo.

LipIce Sheer Color đặc biệt hơn với nhiều sự lựa chọn giúp môi ửng hồng hoặc ửng màu tự nhiên, lớp son bền màu lâu trôi.

Video