lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Dâu nồng nàn (Ardent)
  Dâu nồng nàn (Ardent) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/1584427778-ProductsLIPSHEER_COLOR_ARDENT.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Ardent https://c.lazada.vn/t/c.W31V?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284024.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597686&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_ARDENT_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Tinh khiết (Nature)
  Tinh khiết (Nature) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/feature/1588916113-ProductsLIPSHEER_COLOR_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.WVLW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284022.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597694&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_NATURAL_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo ngọt lịm (Honey)
  Táo ngọt lịm (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/feature/1588916113-ProductsLIPSHEER_COLOR_HONEY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Honey https://c.lazada.vn/t/c.W2XE?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284023.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597690&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_HONEY_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Không hương (Pure)
  Không hương (Pure) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/1584427778-ProductsLIPSHEER_COLOR_PURE.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Pure https://c.lazada.vn/t/c.WU2P?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284025.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.39.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597684&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_PURE_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Chanh thư thái (Relaxing)
  Chanh thư thái (Relaxing) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/ProductsLIPSHEER_COLOR_RELAX.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content= https://c.lazada.vn/t/c.W31e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284026.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597682&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_RELAXING_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

LIPICE SHEER COLOR

LipIce Sheer Color nuôi dưỡng làn môi với sắc hồng tự nhiên đặc trưng của mỗi người. Công thức cải tiến với công nghệ MOIST SHIELD cho môi mềm mượt hơn, dưỡng ẩm lâu hơn và giữ màu môi lâu phai hơn

5 Hương vị

 • Dâu nồng nàn (Ardent)
  Dâu nồng nàn (Ardent) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/1584427778-ProductsLIPSHEER_COLOR_ARDENT.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Ardent https://c.lazada.vn/t/c.W31V?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284024.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597686&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_ARDENT_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Tinh khiết (Nature)
  Tinh khiết (Nature) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/feature/1588916113-ProductsLIPSHEER_COLOR_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.WVLW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284022.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597694&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_NATURAL_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo ngọt lịm (Honey)
  Táo ngọt lịm (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/feature/1588916113-ProductsLIPSHEER_COLOR_HONEY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Honey https://c.lazada.vn/t/c.W2XE?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284023.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597690&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_HONEY_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Không hương (Pure)
  Không hương (Pure) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/1584427778-ProductsLIPSHEER_COLOR_PURE.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LIS_Pure https://c.lazada.vn/t/c.WU2P?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284025.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.39.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597684&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_PURE_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Chanh thư thái (Relaxing)
  Chanh thư thái (Relaxing) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color/ProductsLIPSHEER_COLOR_RELAX.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2827046788/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content= https://c.lazada.vn/t/c.W31e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-24g-i329080015-s526284026.html%3F https://tiki.vn/son-duong-co-mau-tu-nhien-lipice-sheer-color-2-4g-p33597680.html?spid=33597682&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_RELAXING_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Công nghệ màng phim dưỡng ẩm

MOIST SHIELD là một màng phim dưỡng ẩm độc đáo giúp củng cố màng dưỡng ẩm tự nhiên trên môi, đồng thời hạn chế sự thoát ẩm, giúp môi luôn mềm mịn và căng mướt.

Thành phần

Thành phần dưỡng môi an toàn tạo màu tự nhiên

Squalane được tăng cường hàm lượng giúp lưu giữ độ ẩm thật lâu trên môi
Sáp ong thiên nhiên và bơ hạt mỡ nhẹ nhàng chăm sóc, giữ cho môi luôn khỏe khoắn và tươi tắn
Vitamin A giúp môi căng mọng, Vitamin C và E chống oxy hóa, cải thiện nếp nhăn trên môi
Bảo vệ môi khỏi tác hại của ánh nắng (UV)

Công dụng

Nuôi dưỡng môi với sắc hồng tự nhiên lâu phai

LipIce Sheer Color công thức cải tiến mới với công nghệ MOIST SHIELD cho môi mềm mượt hơn, dưỡng ẩm lâu hơn cùng sắc hồng cam san hô tự nhiên tươi tắn.

Video