SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP GLOWY SATIN

2.2 g – 155.000 VNĐ

Hệ dưỡng Ultra Moist – Chứa hơn 50% thành phần dưỡng
Chất son satin mềm mịn, lâu phai

5 Màu son

 • Đỏ mận (Plum Red)
  Đỏ mận (Plum Red) http://www.lipice.com.vn/storage//san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-diamond-shine/ProductsLIPONLIP_DIAMONDSHINE_ DOMAN.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958179/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGf?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242207.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031093&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_PR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng cam (Orangy Pink)
  Hồng cam (Orangy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage//san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-diamond-shine/ProductsLIPONLIP_DIAMONDSHINE_ HONGCAM.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958159/ https://c.lazada.vn/t/c.2IVge?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242208.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031091&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_OP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng phớt (Light Pink)
  Hồng phớt (Light Pink) http://www.lipice.com.vn/storage//san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-diamond-shine/ProductsLIPONLIP_DIAMONDSHINE_ HONGPHOT.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/Son-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Lipice-Sheer-Color-Q-2.4g-i.59597911.964958173 https://c.lazada.vn/t/c.2ISOW?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242209.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031089&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_LP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng tím (Violet Pink)
  Hồng tím (Violet Pink) http://www.lipice.com.vn/storage//san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-diamond-shine/ProductsLIPONLIP_DIAMONDSHINE_ HONGTIM.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_VioletPink https://c.lazada.vn/t/c.2IfGi?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242211.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031097&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_VP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam rực rỡ (Shiny Orange)
  Cam rực rỡ (Shiny Orange) http://www.lipice.com.vn/storage//san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-diamond-shine/ProductsLIPONLIP_DIAMONDSHINE_ CAMRUC-1.jpg https://shopee.vn/product/59597911/6800238342/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Shine_ShinyOrange https://c.lazada.vn/t/c.2ISOU?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-22g-i337842500-s543242210.html%3F https://tiki.vn/son-nhu-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-diamond-shine-2-2g-p35031087.html?spid=35031095&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_DS_SO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

Đặc điểm

Công nghệ Ultra Moist - 50% thành phần dưỡng

Lip On Lip Glowy Satin với hệ dưỡng chuyên sâu ULTRA MOIST chứa hơn 50% thành phần dưỡng giúp cung cấp và duy trì độ ẩm thực sự tối ưu cho môi.

Thành phần

Chất son satin mềm mịn, lâu phai

Bảng màu

Bảng màu gồm 5 sắc son rạng rỡ, tôn da.

Video